Các bài tiểu luận bằng tiếng anh

1. The Descriptive Essay: Văn miêu tả2. The Definition Essay: Văn định nghĩa3. The Illustration Essay: Văn chứng minh4. The Comparison/Contrast Essay: Văn so sánh/tương phản5. The Cause/Effect Essay: Văn nhân quả6. The Narrative Essay: Văn tường thuật7. The Process Analysis Essay: Văn phân tích8. The Classification Essay: Văn phân các loại sự kiện9. The Argumentative/Persuasive Essay: Văn tranh luận/thuyết phục10. The Research Essay: Văn nghiên cứu11. The Critical Analysis Essay: Bình giảng văn học

II. Structure of An Essay:


Bạn đang xem: Các bài tiểu luận bằng tiếng anh

 Tell a story: Dẫn một chủng loại chuyện ngắn Ask a question: Đặt một câu hỏi Give a statistic: Nêu số liệu thống kê Express an anecdote: mô tả một giai thoại Cite a quotation: Trích dẫn một câu nói Generalization: khái quát hóa vấn đề


 Ask a provocative question: Đặt một thắc mắc mở. Use a quotation: Nêu một trích dẫn. Evoke a vivid image: Gợi lên một hình hình ảnh sinh động. hotline for some sort of action: kêu gọi mọi bạn cùng hành động. end with a warning: Đưa ra một cảnh báo. Suggest results or consequences: nêu lên một kết cục hay hâu quả.


*

*

Xem thêm:

*

*

*

Popular postsNew postsNew comments
*
ninh trong download Great writing 2…
*
Thương Vũ trong thiết lập xuống English Pronunciatio…
*
Le Thanh Tung trong tải từ điển OALD 8th edition c…
*
Le Thanh Tung trong sở hữu từ điển OALD 8th edition c…
*
Le Thanh Tung trong mua từ điển OALD 8th edition c…
Flickr Photos