Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 1445/QĐ-TTg phê chuẩn chỉnh kết quả bầu chức vụ chủ tịch UBND tp.hcm nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy tp Hồ Chí Minh.


*
Tân quản trị UBND tp.hcm Phan Văn Mãi - Ảnh: TTXVN

Tại quyết định số 1444/QĐ-TTg, Thủ tướng chính phủ nước nhà cũng đang phê chuẩn chỉnh kết trái miễn nhiệm chức vụ chủ tịch UBND thành phố hồ chí minh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thành Phong để nhận trách nhiệm mới.

* Trước đó, ngày 24/8, tại kỳ họp lắp thêm hai HĐND thành phố hồ chí minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, với 89/89 đại biểu xuất hiện tại kỳ họp đồng ý, HĐND tp.hcm đã miễn nhiệm chức danh chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Nguyễn Thành Phong.

Bạn đang xem: Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh

Ngay sau đó, HĐND thành phố hồ chí minh đã giới thiệu ông Phan Văn Mãi, Ủy viên tw Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tp hcm để các đại biểu thai giữ chức chủ tịch UBND tp.hồ chí minh nhiệm kỳ 2021-2026.

Với 87/89 đại biểu xuất hiện đồng ý, ông Phan Văn Mãi, Ủy viên trung ương Đảng, Phó túng thư trực thuộc Thành ủy tp.hồ chí minh được các đại biểu HĐND thành phố hồ chí minh nhất trí thai giữ chức quản trị UBND thành phố hồ chí minh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Mãi có trình độ chuyên môn Cử nhân giờ Anh, cử nhân kinh tế, Thạc sĩ quản lý kinh tế; thời thượng lý luận chính trị.

Quá trình công tác của ông Phan Văn Mãi

Từ năm 1995 đến 1997: Ông Phan Văn Mãi là nhân viên Phòng nước ngoài vụ, Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, rồi túng thiếu thư thức giấc đoàn Bến Tre; đại biểu HĐND thức giấc Bến Tre; tham gia Ban Chấp hành Đảng cỗ Bến Tre.

Từ 1997 - 2008: Ông là túng thiếu thư Đoàn ủy Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre; túng thư tỉnh giấc đoàn Bến Tre; thức giấc ủy viên Bến Tre

Từ 2008 - 2011: Ông là túng thư trung ương Đoàn khóa IX

Từ mon 1/2012 - tháng 3/2014: Ông Phan Văn Mãi duy trì chức túng bấn thư thường trực Trung ương Đoàn; Phó túng bấn thư Đảng ủy trung ương Đoàn kiêm quản trị Hội Liên hiệp bạn trẻ Việt Nam.

Tháng 3/2014: Ông Mãi được điều rượu cồn về tỉnh bến tre và giữ dịch vụ Phó túng thư thức giấc ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015.

Tháng 10/2015: Ông tái thắng cử Phó túng thư thức giấc ủy bến tre khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Xem thêm:

Từ mon 11/2015 - 7/2019: Ông là Phó túng thư thường trực Tỉnh ủy bến tre khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 1/2016: trên Đại hội Đảng nước ta lần trang bị XII, ông Phan Văn Mãi được thai vào Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII.

Tháng 1/2019: Ông được thai giữ chức quản trị HĐND tỉnh bến tre nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ tháng 7/2019 - 10/2020: Ông Phan Văn Mãi được bầu giữ chức túng thiếu thư tỉnh giấc ủy tỉnh bến tre khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 nỗ lực ông Võ Thành Hạo (nghỉ hưu).

Tháng 10/2020: ông Mãi tái đắc cử túng thư tỉnh giấc ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 1/2021, trên Đại hội nước ta lần đồ vật XIII của Đảng, ông Phan Văn Mãi liên tục được bầu vào Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII.

Tháng 6/2021, ông Phan Văn Mãi đắc cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.