Cục Thi Hành Án Dân Sự Tp

*
*
*
*
*

Bạn đang xem: Cục thi hành án dân sự tp

showDateViet()
*
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH

*

*

Xem thêm:

*

*

Trụ sở: cục Thi hành án dân sự

*
Liên lạc:

moj.gov.vn

I. BAN LÃNH ĐẠO:

*
Cục trưởng:Mai Công Danh

- Điện thoại: 0232. 3850489

1. Văn phòng

+ Điện thoại: 0232. 3820969

2. Phòng nghiệp vụ và tổ chức triển khai thi hành án

+ Điện thoại: 0232. 3821667

3.Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nài nỉ - tố cáo

+ Điện thoại: 0232. 3821855

4.Phòng tổ chức triển khai cán bộ

+ Điện thoại: 0232. 3821883

5. Chi cục THADS huyện Lệ Thủy

+ Điện thoại: 0232. 3966995

6. đưa ra cục THADS thị trấn Quảng Ninh

+ Điện thoại: 0232. 3911969/ 0232. 3914630

7. Chi cục THADS tp. Đồng Hới

+ Điện thoại: 0232. 3843751/ 0232. 3843251

8. Bỏ ra cục THADS huyện cha Trạch

+ Điện thoại: 0232. 3612599/ 0232. 3862069

9. Bỏ ra cục THADS huyện Quảng Trạch

+ Điện thoại: 0232. 3671974

10. Chi cục THADS thị xã cha Đồn

+ Điện thoại: 0232. 3514191/ 0232. 3514197

11. Chi cục THADS thị trấn Tuyên Hóa

+ Điện thoại: 0232. 3684532/ 0232. 3864027

12. đưa ra cục THADS thị xã Minh Hóa

+ Điện thoại: 0232. 3574121/ 0232. 3573238


Các tin đang đăng: