DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Quốc hội khoá XV quyết định cơ cấu tổ chức của cơ quan chỉ đạo của chính phủ nhiệm kỳ new giữ ổn định như khoá XIV cùng với 18 bộ và 4 cơ sở ngang bộ. 27 thành viên tất cả Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng, 18 bộ trưởng và 4 thủ trưởng ban ngành ngang bộ.

Bạn đang xem: Danh sách các thành viên chính phủ


Quốc hội khoá XV quyết định tổ chức cơ cấu tổ chức của cơ quan chỉ đạo của chính phủ nhiệm kỳ bắt đầu giữ bình ổn như khoá XIV cùng với 18 cỗ và 4 cơ sở ngang bộ. 27 thành viên bao gồm Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng, 18 bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ sở ngang bộ.

Sau khi được Quốc hội lòng tin bầu giữ chức Thủ tướng cơ quan chính phủ (ngày 26.7), trong ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp trước tiên sáng nay (28.7), Thủ tướng tá Phạm Minh chính trình list nhân sự rõ ràng để Quốc hội phê chuẩn việc chỉ định 4 Phó Thủ tướng, 18 bộ trưởng liên nghành và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Quốc hội bàn bạc tại đoàn về văn bản này. Chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội report kết quả bàn luận tại Đoàn; Thủ tướng thiết yếu phủ report Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu chủ ý của đại biểu Quốc hội trước lúc Quốc hội phê chuẩn chỉnh việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của cơ quan chỉ đạo của chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Hiệu quả kiểm phiếu vẫn được công bố ngay sau đó.

4 nhân sự được reviews giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Phạm rạng đông – Uỷ viên Bộ chủ yếu trị khoá XIII, Phó Thủ tướng tá nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Ông Lê Minh Khái – túng thư tw Đảng khoá XIII, Phó Thủ tướng mạo nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Ông Vũ Đức Đam – Ủy viên trung ương Đảng khoá XIII, Phó Thủ tướng tá nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Ông Lê Văn Thành - Ủy viên tw Đảng khoá XIII, Phó Thủ tướng mạo nhiệm kỳ 2016-2021.

18 bạn được đề cử vào vị trí cỗ trưởng:

1. Ông Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ bao gồm trị, bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2016-2021

2. Ông sơn Lâm - Ủy viên Bộ chính trị, bộ trưởng liên nghành Bộ Công an nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Ông Bùi Thanh sơn - Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng Bộ nước ngoài giao nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2016-2021.

5. Ông Lê Thành Long - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ tư pháp nhiệm kỳ 2016-2021.

6. Ông Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng Bộ planer và Đầu tư nhiệm kỳ 2016-2021.

7. Ông hồ nước Đức Phớc - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021.

Xem thêm: Chỉ Số Nước Sạch Là Bao Nhiêu ? Chỉ Số Tds Của Nước Máy Bao Nhiêu Thì Uống Được

8. Ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ công thương nhiệm kỳ 2016-2021.

9. Ông Lê Minh Hoan - Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng Bộ nông nghiệp trồng trọt và cải cách và phát triển nông buôn bản nhiệm kỳ 2016-2021.

10. Ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2016-2021

11. Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ phát hành nhiệm kỳ 2016-2021.

12. Ông è cổ Hồng Hà - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ tài nguyên và môi trường xung quanh nhiệm kỳ 2016-2021.

13. Ông Nguyễn bạo dạn Hùng – Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông media nhiệm kỳ 2016-2021.

14. Ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ Lao đụng - yêu đương binh cùng Xã hội nhiệm kỳ 2016-2021.

15. Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên tw Đảng, bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể dục và phượt nhiệm kỳ 2016-2021.

16. Ông Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ khoa học và technology nhiệm kỳ 2016-2021.

17. Ông Nguyễn Kim đánh - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021.

18. Ông Nguyễn Thanh Long - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.

4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ:

1. Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên trung ương Đảng, bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên trung ương Đảng, Thống đốc bank Nhà nước vn nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Ông Đoàn Hồng Phong – Ủy viên tw Đảng, Tổng Thanh tra chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Ông trằn Văn tô - Ủy viên trung ương Đảng, cỗ trưởng, nhà nhiệm Văn phòng chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.