Đh quốc gia hà nội điểm chuẩn

tối 15/9, Đại học giang sơn Hà Nội chào làng điểm chuẩn vào các trường đại học, khoa thành viên. Đại học giang sơn Hà Nội thông báo phương pháp nhập học tập với tân sinh viên theo hình thức trực tuyến.


Thí sinh coi điểm chuẩn chỉnh vào các trường, khoa member của ĐH non sông Hà Nội năm 2021 bên dưới đây:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

Các ngôi trường Đại học thành viên của Đại học giang sơn Hà Nội bao gồm:Trường ĐH công nghệ Tự nhiên: 1.610 chỉ tiêu;Trường ĐH khoa học Xã hội cùng Nhân văn: 1.650 chỉ tiêu;Trường ĐH ngoại ngữ: 1.600 chỉ tiêu;Trường ĐH Công nghệ: 1.500 chỉ tiêu;Trường ĐH gớm tế: 1.300 chỉ tiêu;Trường ĐH Giáo dục: 1.000 chỉ tiêu;Trường ĐH Việt Nhật: 100 chỉ tiêu;Trường ĐH Y Dược: 500 chỉ tiêu.

Các Khoa trực ở trong Đại học nước nhà Hà Nội bao gồm: Khoa Luật: 700 chỉ tiêu;Khoa quản lí trị và Kinh doanh: 360 chỉ tiêu;Khoa Quốc tế: 750 chỉ tiêu;Khoa những Khoa học liên ngành: 180 chỉ tiêu

Theo thông tin của Đại học quốc gia Hà Nội:Từ ngày 17/9 đến 17 tiếng ngày 26/9, thí sinh chứng thực nhập học tập trực con đường vào Đại họcQuốc gia Hà Nội. Sau khi xác nhận nhập học tập thành công, sỹ tử sẽ thực hiện nhập học trực truyến tự 21/9 cho trước 17 giờngày 30/9.