Điểm chuẩn đại học tây nguyên 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 52340301 Kế toán D01 15
2 52850103 Quản lý đất đai A02 ---
3 52850103 Quản lý đất đai A00; A01 15
4 52720501 Điều dưỡng B00 22
5 52720332 Xét nghiệm y học B00 23.5
6 52720101LT Y nhiều khoa (Hệ liên thông) B00 22.25
7 52720101 Y đa khoa B00 24.25
8 52640101 Trúc y A02 ---
9 52640101 Thụ y D08 15
10 52640101 Trúc y B00 20.5
11 52620211 Quản lý tài ngulặng rừng B00 15
12 52620211 Quản lý tài nguyên rừng A02; D08 ---
13 52620205 Lâm sinh B00 15
14 52620205 Lâm sinh A02; D08 ---
15 52620115 Kinc tế nông nghiệp A00; D01 15
16 52620112 Bảo vệ thực vật A02; B08 ---
17 52620112 Bảo vệ thực vật B00 15
18 52620110 Khoa học tập cây trồng A02 ---
19 52620110 Khoa học tập cây trồng B00; D08 15
20 52620105 Chăn uống nuôi A02 ---
21 52620105 Chnạp năng lượng nuôi D08 15
22 52620105 Chnạp năng lượng nuôi B00 16.5
23 52540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; B00; D07 15
24 52540104 Công nghệ sau thu hoạch A02 ---
25 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00 15
26 52510406 Công nghệ chuyên môn môi trường A02 ---
27 52480201 Công nghệ thông tin A01 ---
28 52480201 Công nghệ thông tin A00 17.75
29 52420201 Công nghệ sinc học B00 18.75
30 52420201 Công nghệ sinc học A00 17.25
31 52420101 Sinch học B00 15
32 52340301 Kế toán A00 19
33 52340201 Tài chủ yếu – Ngân hàng A00; D01 15
34 52340101 Quản trị tởm doanh D01 15
35 52340101 Quản trị ghê doanh A00 17
36 52310101 Kinh tế D01 15
37 52310101 Kinc tế A00 19
38 52220330 Văn uống học C00 15
39 52220301 Triết học C00; D01 15
40 52220301 Triết học C19; C20 ---
41 52220201 Ngôn ngữ Anh D01 17
42 52140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 18.75
43 52140217 Sư phạm Ngữ văn C00 19.25
44 52140213 Sư phạm Sinh học B00 19.5
45 52140212 Sư phạm Hóa học A00 trăng tròn.5
46 52140211 Sư phạm Vật lý A00 đôi mươi.5
47 52140209 Sư phạm Toán thù học A00 22.5
48 52140206 Giáo dục Thể chất T00 trăng tròn.5
49 52140206 giáo dục và đào tạo Thể chất T01; T02; T03 ---
50 52140205 Giáo dục đào tạo Chính trị D01 15
51 52140205 Giáo dục Chính trị C00 17
52 52140205 giáo dục và đào tạo Chính trị C19; D66 ---
53 52140202JR Giáo dục Tiểu học - Tiếng J'rai D01 16
54 52140202JR Giáo dục Tiểu học - Tiếng J'rai C00 19.25
55 52140202 Giáo dục Tiểu học C03 18.5
56 52140202 Giáo dục Tiểu học C00 23.5
57 52140202 giáo dục và đào tạo Tiểu học A00 22.25
58 52140201 Giáo dục Mầm non M01 24
59 52140201 Giáo dục Mầm non M00 25

*

TTN - Trường ĐH Tây Nguyên