PHÓ CHỦ TỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(ĐCSVN) - túng bấn thư Quận ủy quận Liên Chiểu trần Phước sơn và giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng Ngô Thị kim Yến được các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng trải qua danh sách đề cử bầu chức vụ Phó quản trị UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình của ubnd TP Đà Nẵng trên Kỳ họp máy 3, HĐND thành phố Đà Nẵng khoá X.

Bạn đang xem: Phó chủ tịch thành phố đà nẵng


*
*
*
");this.closest("table").remove();">
*
Lãnh đạo Thành uỷ, HĐND và ubnd TP Đà Nẵng khuyến mãi hoa chúc mừng đồng minh Trần Phước Sơn với Ngô Thị Kim Yến
Sáng 01/9, HĐND thành phố Đà Nẵng khoá X (nhiệm kỳ 2021-2026) triển khai Kỳ họp vật dụng 3 (Kỳ họp chăm đề) làm cho ý loài kiến về công tác nhân sự trực thuộc thẩm quyền của HĐND tp và báo cáo một số nhà trương, chính sách liên quan lại đến công tác làm việc phòng, phòng dịch COVID-19 từ Kỳ họp thứ hai đến nay.

Tuy đã trong thời hạn TP tiến hành giãn biện pháp xã hội, nhưng vày yêu cầu cần thiết về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, phòng dịch và công tác làm việc cán bộ, thực hiện sự lãnh đạo của Ban thường vụ Thành ủy, sở tại HĐND tp quyết định tập trung Kỳ họp vật dụng 3 (kỳ họp chuyên đề) để quyết nghị một vài nội dung đặc biệt quan trọng như: nghe report các chủ trương, cơ chế đã được thông qua liên quan liêu đến công tác phòng, kháng dịch COVID-19 từ Kỳ họp thứ 2 đến nay; tiến hành thực hiện công tác cán cỗ theo chỉ huy của Bộ chủ yếu trị, Ban thường vụ Thành ủy nhằm kiện toàn nhân sự, bầu 02 chức danh Phó quản trị UBND thành phố theo quy định. Phó túng thư sở tại Thành uỷ đến biết.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua danh sách đề cử bầu chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 Theo Tờ trình của ubnd TP Đà Nẵng tất cả 02 đồng chí: nai lưng Phước Sơn, bí thư Quận ủy quận Liên Chiểu và Ngô Thị kim Yến, người có quyền lực cao Sở Y tế TP Đà Nẵng.

Kết quả, bè bạn Trần Phước đánh và đồng minh Ngô Thị Kim Yến đang được bầu với số phiếu theo thứ tự là 48/50 số phiếu cùng 49/50 số phiếu.

Xem thêm:

Đồng chí è Phước Sơn sinh năm 1972, là Thạc sĩ tài chính và phạt triển, cao cấp Lý luận thiết yếu trị. Đồng chí đã trải qua những chức vụ: Năm năm 2016 giữ chức phó tổng giám đốc Sở planer - Đầu bốn TP Đà Nẵng, tiếp đến được điều động, phân công giữ phục vụ Phó Chánh Văn phòng ubnd TP Đà Nẵng; tháng 9/2018 được bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu Sở chiến lược và Đầu tư; từ thời điểm tháng 11/2020 được điều cồn giữ chức bí thư Quận ủy quận Liên Chiểu.

Đồng chí Ngô Thị Kim Yếnsinh năm 1969, là Thạc sĩ kinh tế tài chính Y tế, cao cấp Lý luận bao gồm trị. Tháng 7/2015, bạn bè giữ chức vụ phó tổng giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, sau được bổ nhiệm chức vụ người đứng đầu Sở Y tế TP Đà Nẵng.

Theo tiến trình công tác cán bộ, sau bầu cử lần này, các chức danh vừa trúng cử Phó quản trị UBND TP Đà Nẵng nên chờ Thủ tướng chính phủ nước nhà phê chuẩn mới thiết yếu thức đảm nhiệm chức vụ.

Hiện ubnd TP Đà Nẵng đang xuất hiện hai Phó quản trị là các đồng chí Hồ Kỳ Minh cùng Lê quang quẻ Nam./.