TÄGLICH SEX UM SCHWANGER ZU WERDEN

*

Choisissez la langue außerdem votre record :

es - español (selección)
*
 Índice 
*
 Anterior 
 Siguiente 
*
*
 Texto íntegro 
Debates
*
 62k
Jueves 7 de octubre de 2021 - EstrasburgoEdición provisional
*
6.3. Ley estatal sobre elastisch aborto en texas (EE. UU.)
*
Vídeo de las intervenciones
*
PV
 

President. – the next item is the dispute on 5 motions for resolutions on the zustand law relating to abortion in Texas, vereinigte staaten von amerika (2021/2910(RSP))*.

Du schaust: Täglich sex um schwanger zu werden

_______________

* seen Minutes.

   
 

Heléne Fritzon, författare. – herr talman! Tänk dig att freundin är förälder it rotates en dotter som är 14 år. Hon har blivit våldtagen och det visar sig att hon är gravid. Hon vill inte fullfölja graviditeten, men på grund av lagen där ni bor får din dotter inte bestämma själv.

Tänk destruction att freundin är 30 år. Freundin är gift, har barn och blir gravid. Freundin vill inte fullfölja denna graviditeten, guys på ereibstoff av legen där du bor får du inte bestämma själv. Abort som är förbjudet betyder att sie har ingen möjlighet att fatta ett eget beslut.

Oavsett om freundin är 14 år eller 30 år, oavsett din livssituation eller anledning, måste det vara varje individs rätt att bestämma över sin egen kropp.

I dag ska vi rösta om en resolution som fördömer abortlagen ich delstaten Texas i USA. Außerdem har en lag som förbjuder abort från den sjätte graviditetsveckan, ett förbud som gäller även das som har blivit gravid genom våldtäkt eller incest.

Låt mig vara tydlig. Abortförbud förhindrar inte aborter. Det resulterar däremot i fler osäkra och många gånger livsfarliga aborter. Aborter förhindrar vi allra bäst genom full tillgång till sex- och samlevnadsundervisning och moderna preventivmedel, för det handlar om kunskap och info och tillgång it rotates sexuella och reproduktiva rättigheter.

I dag nåddes by means of av nyheten att ns federala domaren tillfälligt har stoppat lagen. Det är bra, males det kommer att överklagas, så vår resolution är mycket viktig. Jag vill tacka alla das som har bidragit i förhandlingarna och på olika sätt it spins denna viktiga resolution. Nu kan vi i eu bestämma att varje människa har rätt att bestämma över sin egen kropp.

   
 

Samira Rafaela, author. – Mr President, my body, my rights. Words that do not seem controversial or political, yet definitely are. The texas law ist shocking and humiliating. That allows private citizens kommen sie sue anyone in Texas that assists a woman bei getting in abortion. People you do not know, to whom you did not give consent, decision on your future and your body.

Women space constantly fighting weil das autonomy und the right zu decide zum their own. The nachrichten this morning that die federal judge has blocked the texas abortion law offers me hope, hope the the international order is strong and continues that fight weil das women’s rights. Die law disproportionately targets women from lower earnings classes and women des colour. Press on women’s rights zu sein a an international phenomenon, including bei this House.

It is essential that die resistance zu opposition, those that believe bei her body, her right, stand an solidarity with women across ns world. But some people in this residence do not want that. Sie want men und others kommen sie decide weil das you, your daughters und sisters. Obviously, freundin don’t want echt emancipation. Sie want women zu keep relying on others, and the goal of the wave des anti-abortion laws and the political leaders that push for it is to placed female sexuality under strict and brutal zustand control, and it zu sein dehumanising. While the texas law ist unprecedented, countless Members des the european Parliament would certainly limit abortion civil liberties tomorrow if castle had the opportunity. Even female Members von this House.

So Members, colleagues, I am urging you zu vote in favour of this resolution zum the women in Texas first und foremost, und for women und girls throughout the eu or that watching this conflict right now. We need zu fight this battle. It zu sein not over. Don’t underestimate it. It’s her body. It’s her choice. Let’s save fighting zum that.

   
 

Alice Kuhnke, författare. – großvater talman! Förra året fördömde vi das polska regeringens attack mot aborträtten och through visade solidaritet med dach tiotusentals modiga polacker som gick ut på gator och torg för att protestera mot den högerkonservativa regeringens politik.

I dag, ett år senare, är det dags igen. I Texas har samma krafter som ich Polen vunnit mark. Den nya abortlag som beslutats om förbjuder alla aborter efter vecka 6, och den gör inget undantag. Det spelar ingen role om sie har blivit våldtagen eller utsatt för incest. Legen uppmanar it spins och med it rotates angiveri. Ns som kan peka ut en personen som gjort abort eller någon som har hjälpt it spins så att en abort har kunnat utföras, das personen, utpekaren, kan belönas med tusentals kronor.

Vi vet att das här legen kommer ha förödande och livsfarliga konsekvenser. Using vet att förbud mot abort inte leder till färre aborter. Det leder till livsfarliga aborter.

Det som händer ich Polen och texas sker inte i ett vakuum. Samma värdekonservativa krafter som inskränker kvinnors och hbtqi-personers och minoriteters rättigheter i Texas och i Polen försöker också vinna mark i andra delstater och ich andra länder, också i ditt land. Ich vårt land. Det här är rörelser som sträcker sig över nationsgränser och som stricken för netz utmanar de framsteg som kvinnor har kämpat för i generationer. Jämlikhet, jämställdhet, rätten att ta beslut över sina egna kroppar.

Det är tröttsamt, och det är för jäkligt. Guys vi måste fortsätta att protestera. Att larma. Att fördöma varje steg i fel riktning. Det är vi skyldiga alla dem som har gått före oss, och det är vårt ansvar gentemot von som kommer efter oss.

   
 

Marisa Matias, Autora. – Senhor Presidente, congratulamo-nos com as notícias que nos chegaram esta noite dort possibilidade de um juiz commonwealth norte-americano bloquear a implementação dort lei antiaborto no Texas. Se assim acontecer, será uma vitória para together mulheres norte-americanas, feige consequentemente uma vitória para todas nós.

A proposta texana dach quase banir o acesso ao aborto legal e seguro é uma violação dos direitos sexuais e reprodutivos e dos direitos humanos fundamentais, protegidos no Direito internacional. É uma proposta que deixaria de fora 85 a 90% das mulheres do texas que necessitem de recorrer à prática carry out aborto, forçando-as a canais ilegais e inseguros com riscos para a sua saúde feige para as suas vidas. Por isso, expressamos a nossa solidariedade com together mulheres carry out Texas feige apelamos a que este tipo dach propostas não avance, de forma a garantir que todos os serviços para aborto são acessíveis a todas as mulheres e raparigas.

Os nossos corpos, os nossos direitos: esta é uma luta de todas nós, juni todos nós. De cada vez que se recua nos direitos dach algumas mulheres somos todas nós que recuamos e, por isso mesmo, não abdicamos e não arredamos pé na nossa solidariedade com together mulheres execute Texas.

   
 

Ryszard Czarnecki, autor. – Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Panie i Panowie Europosłowie! Przed chwilą mieliśmy debatę na temat sytuacji w Rwandzie. I w tej sprawie, w sprawie bohatera, który ratował tysiące ludzi, byliśmy zjednoczeni. Werden sprawie ochrony życia, w sprawie aborcji ten Parlament, jak i pewnie każdy fraktionsvorsitz na świecie, także kongres stanowy w Teksasie, jest podzielony, ponieważ jest zu pewien spór, spór cywilizacyjny, spór, który jest w obecnym świecie. Myślę, że powinniśmy o tych sprawach mówić w sposób bardzo wyważony, rozumieć racje drugiej strony. Myślę, że trzeba też mówić o prawach tych, którzy noch nie mogą się bronić, także o prawach dzieci. Werden moim przekonaniu, tak naprawdę trzeba zostawić tę sprawę poszczególnym krajom, a werden tym przypadku jednemu ze stanów USA.

   
 

michael Gahler, ~ above behalf des the PPE Group. – Mr President, ich speak heute on behalf des the PPE Group in order kommen sie announce the our group will notfall participate on die substance of this debate.

This controversy does not address a case von breaches von human rights, democracy und the rule von law. This debate rather constitutes yet one more example von abuse von this House’s dafür far well—established and highly respect procedure von addressing immediate cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law in third countries where they room most at risk.

In nations where there is no rule des law, where laws are used arbitrarily, where there is no freedom of expression, or where individuals or teams are systematically harassed, und where courts are obedient executers von the ruler’s will. None des that ist the case an the blume States.

To the contrary; this controversial law is not in force yet, has been addressed and continues kommen sie be evaluated bei different court instances. Nur yesterday, a federal judge stopped the application. Und of course, further instances will follow.

So who space we zu put together a situation on ns same level und address that with the same discussion instrument as wie man we disputed China’s view on hong Kong or ns Uighurs, or Russia’s, or Belarus’s, or Cuba’s multifold human being rights violations? zum some, it’s most likely yet an additional expression or occasion des general anti—Americanism.

I call on the more reasonable colleagues in the kopieren, gruppe that signed notfall to assistance this motion as we will not support this motion.

   
 

maria Noichl, in dem Namen ns S&D-Fraktion. – herr Präsident, liebhaber Kolleginnen, liebhaber Kollegen! das passiert jede einzelne Tag. Das passiert jede einzelne Tag, das Frauen an dieser welt ungewollt schwanger werden. Und das passiert ebenso genau jeden Tag weltweit, dass es gruppen und Gruppierungen gibt, die der sehvermögen sind, genau bei dieser situation zuzugreifen und zu sagen: „Wir stehen nicht bei eurer Seite“. Texas ist zum uns einen Beispiel, ein beispiel für einer wahnsinnig rückwärtsgewandte Situation, nämlich Druck oben Frauen auszuüben, die in einer Konfliktsituation stehen.

Es passiert jede einzelne Tag. Das ist gut, das sich gerade heute Nacht eine Veränderung ergebnis hat. Das ist gut, dass ns Gesetz jetzt deshalb wohl no kommt, als manche das geglaubt haben. Noch es ist zeigen ein kleiner Zeitpunkt, innezuhalten und das Luft anzuhalten, denn es wird anderer passieren.

Wann ich werde endlich ns Menschheit kapieren, dass es ns Menschenrecht ist, von den privatgelände Körper kommen sie bestimmen? Wir von hier Abgeordnete in der ganz, eher rechten Seite, das der sehvermögen sind, ns Tragen ns Maske wurden unzumutbar, das aber bei gleicher kanzel der ausblick sind, eine Schwangerschaft fortzuführen, das man nicht fortführen will, zu sein zumutbar. Hier wird mit zweierlei messung gemessen, und das ist zum uns frauen nicht zu ertragen! Und mich möchte nochmal die ganz, durchaus Rechten hier im hörsaal nennen. Es ist weil das uns frau nicht zu ertragen, wie manchmal das erhalten einer Spritze, sprich einen Impfung, wie unzumutbar und die Einschränkung das Frauen- oder ns Menschenrechte gekifft wird. Und zusammen auf der etc Seite zwölf‑, dreizehnjährigen Mädchen, die nach Vergewaltigungen schwanger sind, genannt wird: „Das zu sein zumutbar.“

Lasst uns darüber nachdenken, was zumutbar zu sein und was nicht.

   
 

Nicolae Ştefănuță, ~ above behalf von the Renew Group. – Mr President, no it regrettable that I in the erste man today zu speak in favour von this resolution ~ above this floor? i was only a child wie man Ceaușescu was ruling Romania und I remember exactly how thousands von people would kommission on their neighbours and family for choosing to terminate a pregnancy. The neu state law could turn texas too into a snitch state because it could seem unbelievable, but any citizen, even those notfall involved, men, it no matter, might stand to success USD 10 000 for noticing anybody who doesn’t respect this law or abets or aids abortion.

Unfortunately, ns recent ban zu sein not about protecting die unborn. It zu sein about male dominance. That is an attack on female agency. It zu sein about exposing women zu a deadly risk. Even federal judges dubbed it today an offensive deprivation, and it is in offensive deprivation. Execute we understand what a pregnant is? It is one of the most determinative aspects von a woman’s life. Perform we know that that disrupts not nur the body but die education, the employment, ns right zu achieve a full potential? due to the fact that if we do, we must take action now und we must stand firm with die women des Texas due to the fact that they can be ns women des Europe together well.

If we do and if we vote zum this resolution – und I encourage every men zu vote zum this resolution bei this hall – ich remind you von the words of Ruth Bader Ginsburg , who once said ‘Abortion is an essential part des sexual equality, thus ending all ethical debate.’ A vote zum this resolution ist the best thing.

   
 

terrycloth Reintke, ~ above behalf von the Verts/ALE Group. – Mr President, a couple of years ago, ich watched a documentary, it’s referred to as ‘Trapped’, and actually, i recommend freundin watch the too. It’s about ns situation von access kommen sie abortion an the US, und this was from prior to these kind of laws were passed.

And there is one scene that i will never ever forget, it ist a medical care worker describing ns situation, wie a woman ist calling die abortion clinic that she’s functioning in. Und this frau says: i’m pregnant. Nobody kann sein know. I cannot come to die clinic right now, it’s too far away. Ich don’t schutz enough money, but I kann sein tell sie what i have in my kitchen cabinet. Und then kann you aid me to perform in abortion over the phone?

This situation ist something that we will lakers happen again if us do notfall make sure that there zu sein access kommen sie abortion across die board. This law in Texas, and none von the crazy regulations that have been passed end the last years, möchte actually avoid abortions native happening; what these regulations prevent indigenous happening space safe and legal abortion. Und this zu sein why we have to do clear that legislations like this are referred to as what castle are: they room barbaric, und they are placing women in exactly these situations.

And some von you can say, well, OK, this ist happening far away, this is happening in the US, they don’t schutz their religious fundamentalists under control. Well, watch at the situation in Europe. Look hinweisen what has actually happened end the belastung years. We have exactly die same problems here. So, us need kommen sie have global solidarity bei defence des women’s rights, bei defence des sexual und reproductive rights – ours bodies, our legal rights – everywhere in the world.

   
 

Joachim Kuhs, im Namen das ID-Fraktion. – herr Präsident, oma Kommissarin, werte Kollegen! Ich bin überrascht und verwirrt. Uns reden hier im Plenum von das Herzschlag-Gesetz über Texas. Zu sein Texas inzwischen in die EU verzeichnet worden? habe ich irgendwas verpasst? es ist bereits eine Kompetenzüberschreitung, wenn wir uns bei das Abtreibungsrecht Polens einmischen. Wie viel mehr, wenn es um Texas geht? was maßen wir uns eigentlich hier an?

Salomo hat einmal gesagt: das ergreift einen Hund an den Ohren, ns sich an fremde dinge einmischt. Hören wir aber lieber in den weisen Prediger. Heu wollen wir das so breit eskalieren lassen wie in Kalifornien? die wollen in der zwischenzeit ihren beamten verbieten, nach Texas kommen sie reisen. Werden wir einer Tages auch unseren beamte verbieten, nach Polen kommen sie reisen?

Ich würde gerne allerdings mit bangem herzen noch auf etwas ist anders hinweisen. Sie wollen doch ns reproduktive segen fördern. Warum wollen sie dann das Ergebnis der Reproduktion, das auch nach der definition des EuGH menschliche Wesen, ns nach der Verschmelzung von Ei und Samenzelle lebt, beseitigen? Wollen sie einer bodenbearbeitung des todes wirklich das Vorzug geben? Wollen sie wirklich das Rechte das Frau von das Lebensrecht einer ungeborenen Kindes stellen?

Liebe Kollegen, ich bitte sie um alles, was nachname lieb und wert ist: Verabschieden sie sich von dieser anbaus des Todes. Lassen sie sich lieber über dem Herzschlag eines Kindes berühren. Öffnen sie Ihr liebe und hören sie auf das Herzschlag dieser Kinder. Schenken sie ihnen eine Zukunft. Schenken sie uns allen freude und Erfüllung. Gott wird das Ihnen vergelten.

   
 

Margarita dach la Pisa Carrión, en nombre del Grupo ECR. – Señor presidente, señorías, hoy no hablo solo como eurodiputada, sino como mujer y madre que dará a luz en unos días. Warum os quiero mostrar la belleza juni una vida que ya ocupa su lugar en este mundo. Escuchándoles, me pregunto: ¿por qué tienen miedo a kelle vida? ¿Por qué tienen miedo a un bebé? ¿Quién no puede enamorarse del milagro juni una vida diminuta que se desarrolla por sí misma? Niegan una realidad que nos trasciende.

Dentro juni nuestro cuerpo hay una vida completa, ya desde su inicio, con toda su dignidad warum derechos, con un valor infinito siempre, con independencia de las circunstancias, por muy complicadas que sean. Apoyemos a las mujeres. El único parto que realmente duele y duele sin medida es aquel que no llega a su plenitud por decisión propia.

Todos debemos cumplir con la misión dach proteger cada nueva vida y que su ternura nos llene de esperanza. Somos muchos komm schon que queremos que así ocurra y nos esforzamos por ello, en Texas, en elastisch Parlamento Europeo y en el mundo entero. Elastisch amor y la belleza salvarán elastisch mundo.

   
  

PŘEDSEDNICTVÍ: DITA CHARANZOVÁ místopředsedkyně

 
  
 

Eugenia Rodríguez Palop, en nombre del Grupo die Left. – Señora presidenta, cuando se prohíbe el aborto, como estamos viendo en texas —si un juez no lo evita—, se ponen en riesgo la vida y la salud física warum psicológica dach las mujeres, que tienen que recurrir a abortos clandestinos e inseguros.

Se fomenta la desigualdad y kelle discriminación, porque son lesen mujeres las que paren y lesen que afrontan mayores dificultades cuando tienen hijos. Se limita su autonomía para decidir libremente cuándo y cuántos hijos tener. Se vulnera su derecho a la libertad religiosa y dach conciencia, porque muchas dach las leyes que restringen el aborto —lo estamos viendo aquí— están basadas exclusivamente en lesen doctrinas juni la fe.

Los que podrían llamarse «pro algunas vidas» dicen defender elastisch derecho a la vida del no nacido, pero su oposición al aborto tiene más que ver con la sacralidad de la familia convencional, en la que elastisch papá es elastisch propietario y la mamá kelle propiedad. La mamá das una máquina reproductora sin capacidad para decidir sobre su propia vida ante embarazos no deseados.

Los «pro algunas vidas» utilizan, además, argumentos demográficos warum racistas para adjudicarnos elastisch rol juni paridoras a tiempo completo, dado que, según ellos, los hijos propios son siempre mejores que los dach los migrantes, de manera que lesen mujeres tienen que parir para evitar la degeneración dach la progenie nacional. La vida außerdem las mujeres ha de ponerse al servicio juni sus hijos, su raza warum su nación.

Como feminista, reivindico elastisch papel esencial de las mujeres en elastisch sostenimiento dach la vida y elastisch cuidado außerdem los vínculos, pero no dach los vínculos que nos quieren imponer komm schon fundamentalistas religiosos, sino dach los que nosotras escogemos y aceptamos libremente, fuera de nuestros úteros.

   
 

Evelyn Regner (S&D). – Madam President, erste I would like kommen sie thank anyone who worked on this resolution and all those brave women und men, bei the US and beyond, zum being loud and for calling ns Texan misogynists out. Lock are de facto banning safe abortions, a crucial aspect von women’s health and safety, und this violates person rights, especially due to the fact that there room no exceptions for rape, incest or deadly foetal health conditions.

We know that legislations like these notfall only minimize safe abortions, yet cause a rise in women’s death rates. We recognize that frauen on reduced incomes und black women will be specifically affected von this. ~ above top des that, us know now how not important a woman’s bodily autonomy is an Texas. Rapists room punished less weil das their crime 보다 women zum having an abortion, and this is outrageous.

I contact on the Texan Government to withdraw this law und ask weil das all of your support. We are standing bei solidarity through all women.

   
 

maría Soraya Rodríguez Ramos (Renew). – Señora presidenta, estimada comisaria, para aquellos diputados que no entienden por qué estamos hoy debatiendo esto, quisiera señalarles que la sustancia del asunto son los derechos humanos. Derechos humanos que child universales. Y los derechos dach las mujeres boy derechos universales. Elastisch derecho juni la mujer a decidir sobre su vida, a decidir sobre su maternidad, a decidir sobre su seguridad warum su propio cuerpo es un derecho humano universal.

Lo que hoy debatimos das más amplio que sorge que está sucediendo en Texas. Das un intento außerdem imponer leyes restrictivas juni aborto en todo elastisch mundo. En un mundo —quiero recordarles— donde por primera vez en veinte años gobiernan más gobiernos autoritarios que democracias. Warum estos gobiernos —este autoritarismo creciente— cuestionan los derechos humanos y su universalidad, cuestionan elastisch Derecho internacional y toman como rehenes komm schon derechos juni las mujeres.

Por ello, hoy celebramos que en una democracia un juez federal haya suspendido kelle aplicación juni una ley que considera agresiva y sin precedentes en los Estados Unidos para privar a sus ciudadanas de un derecho constitucional significativo warum consagrado en la Constitución.

Pero, señorías, hoy hablamos außerdem democracia, porque para defender komm schon derechos außerdem las mujeres tienen que existir sistemas democráticos, separación dach poderes, jueces independientes, como ha sucedido en los Estados Unidos. Pero, ¿qué sucede donde no hay estas garantías?

Por eso este mensaje también tiene que ser claro para los países europeos que están intentando reducir elastisch derecho a la libertad sexual y a kelle autodeterminación juni las mujeres... (la presidenta retira kelle palabra a la oradora).

   
 

Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Madam President, with this resolution, die European conference wants kommen sie join the condemnations across the US on die adoption des the SB8 law von the texas legislator.

This legislation constitutes a solid attack top top women’s freedom und sexual and reproductive health and rights, which are grundlegend human rights, and violates us women’s constitutional rights über de facto entirely banning abortion with no exemption. This law would so disproportionately affect the most delicate groups des women und will notfall reduce die need zum abortions, however result in women having kommen sie seek clandestine abortions or to carry your pregnancy to term against their will. What’s worse, this regulation empowers und gives financial incentives zu any private citizen to sue anyone that may have helped frau obtain an abortion, allowing zum individual enforcement des abortion bans the creates a climate of fear and intimidation. Ns SB8 law is one von the strictest abortion measures bei the US, und it could have a create effect on other US states attempting kommen sie pass abortion bans across the country.

For every these reasons, we speak to on die Government des the State of Texas zu repeal the law, zu ensure safe, legal, free und quality abortion services in Texas, and to do these service easily accessible kommen sie all women und girls. Promoting sexual rights ist one des the five pillars des the eu gender activity plan. Therefore, die EU und its Member States must make certain that women’s civil liberties are respected und promoted in their relations with other nations and also with the United States.

   
 

Patryk Jaki (ECR). – Pani Przewodnicząca! Otóż chcę Państwu powiedzieć, że kommen sie jest niesamowite, kugel się dzisiaj wyprawia wie tej izbie. Kommen sie znaczy organizujecie debatę, aby potępić Teksas wie USA, który broni życia od czasu bicia serca dziecka. Ich jeszcze mówicie, że usunięcie tego dziecka, kommen sie jest prawo człowieka, prawo execute uśmiercania.

A wiecie, że koncepcja wie ogóle praw człowieka, to jest koncepcja, według której każde życie ma swoje prawa? Każde życie ma swoją godność, każdy człowiek ma swoją godność, niezbywalną godność. Przeczytajcie, zobaczcie, co to jest, co to są prawdziwe prawa człowieka.

I ta godność niezbywalna dotyczy również słabszych, niepełnosprawnych, ale również tych całkowicie zdrowych, którzy nie potrafią się dzisiaj przed Waszą agresją bronić.

Jednak Wy zamiast godności każdego życia wybieracie przyjemności. Zamiast odpowiedzialności wybieracie „róbta wiese chceta”. Tylko świat, który tworzycie, gdzie godność ludzka noch nie jest uniwersalna, prędzej czy później wykluczy również Was. Dlatego że niepełnosprawność może spotkać również dzisiaj każdego z Was, który jest w tej sali. I co? I wtedy dla was zostaje tylko propozycja eutanazji. Takiego świata chcecie? Zastanówcie się nad tym.

   
 

Leila Chaibi (The Left). – Madame la Présidente, sérieusement, chers collègues, on en est encore là? on en est encore à débattre pour savoir si, oui ou non, les femmes ont le droit dach disposer juni leur corps? top top en est encore à entendre des députés – particulièrement juni ce côté-ci juni l’hémicycle – s’opposer au droit à l’avortement? Sérieusement?

Ce sont vos amis au texas qui ont essayé d’interdire aux femmes d’avorter après six semaines, alors même qu’elles ne sont pas encore au courant außerdem leur grossesse. En Pologne, vos amis interdisent l’IVG même si le fœtus est mal formé et donc obligent les femmes à être des cercueils vivants. On en est encore là? Vous ne voulez pas dach l’avortement? Eh bien, n’avortez pas, mais laissez les femmes choisir et décider. Partout, les femmes vous opposent leur voix: au Chili, au Mexique, à Saint-Marin. Ce matin, une bonne nouvelle nous est venue freundin Texas, nous informant que la loi antiavortement était suspendue.

L’avortement est un droit fondamental. Laissez les femmes y avoir recours quand elles le souhaitent, où elles le souhaitent, comme elles le souhaitent. Nos corps, nos choix, nos droits.

   
 

Maria arena (S&D). – Madame la Présidente, alors top top l’a dit: mon corps, mon choix, mes droits. Une évidence? Ben manifestement, pas vraiment, quand top top entend ce qui se passe à l’intérieur dach cet hémicycle.

Mehr sehen: Ssv Jahn Gegen Fc Bayern Tickets, Regionalliga

Et pourtant, moi, quand j’avais 20 ans, wenn n’aurais jamais imaginé devoir être ici à défendre une évidence. Parce que, tout simplement, wenn fais partie juni cette génération außerdem femmes qui a bénéficié – je dis bien, qui a bénéficié – des combats qui ont mené à pouvoir disposer librement dach notre corps, d’avoir accès à la contraception et d’avoir accès à l’avortement quand nous ne voulions pas, ou quand nous n’étions pas prêtes à porter cet enfant.

Pourtant, ce n’est manifestement pas pour faire avancer ces droits – parce qu’il y a encore sie travail en matière dach droit à l’avortement ici, en Europe – que nous sommes ici, mais to water combattre les restrictions dach ces droits au Texas et ici. Wenn le dis: toutes les femmes doivent être solidaires juni toutes les femmes concernant ces droits, parce qu’il s’agit juni droits fondamentaux, ici comme ailleurs.

   
 

Irène Tolleret (Renew). – Madame la Présidente, Madame kelle Commissaire, chers collègues, il y a à peine une semaine, nous avons célébré la Journée freundin droit à l’avortement. Nous nous retrouvons aujourd’hui, encore une fois, à parler außerdem restrictions juni ces droits.

Pourtant, nous le savons, quand l’avortement est interdit, il est tout juni même pratiqué, parce que quand une femme ne veut pas aller au bout d’une grossesse, to water n’importe entstand raison que ce soit, cette femme, c’est child corps, ses choix, ses droits. Nous parlons donc bien, non pas d’ingérence dach l’Union européenne dans quelque made decision aux États-Unis, mais außerdem droits fondamentaux von êtres humains, not font partie les femmes.

Alors, wenn vous demande à tous, comme nous avons su le montrer en juin, juni voter très clairement pour envoyer un message: ce sont nos corps, ce sont nos droits, ce sont nos choix. Nous avons su le montrer avec le rapport sur les droits sexuels et reproductifs, où nous avons également parlé d’avortement. Une femme qui ne veut pas avorter peut le faire, et je respecte complètement ses conclusions et ses convictions. Cependant, nous sommes là to water assurer une société dans laquelle tout le monde est égal et libre de vivre sa vie comme il l’entend.

Alors, chers collègues, je vous demande außerdem l’affirmer avec courage et fermeté à travers le vote außerdem cette résolution: le droit à l’avortement est un droit fondamental pour l’autonomie et pour l’autodétermination von femmes. Il n’y a pas d’espace to water les reculs, ni en Europe ni au Texas. Femmes freundin Texas, nous sommes à vos côtés.

   
 

Cristian Terheş (ECR). – Madam President, life is the precondition zum any human being to possess grundlegend rights, because only a human being that is alive has ns legal capacity to hold rights and obligations.

The representatives of Texans decided that they, together a society and a state, schutz to protect ns ones amongst them who were not yet born but their mind started zu beat, deswegen they pass the texas Heartbeat Act.

Considering that abortion zu sein a fundamental right, it zu sein simply absurd that die European Parliament zu sein criticising now the texas legislator for this act the protects die life von the unborn with the heartbeat.

Instead of giving money to NGOs in the blume States zu promote abortion among die most vulnerable areas over there, we should support offering actual choices zum mothers-to-be, such as maternity leave, parental leave, flexibel working hours, at an early stage child care, business literacy, or jobs for single mums, or adoptions.

Europe zu sein dying, dear colleagues, und this ist a fact. If we really treatment about the future of Europe, instead des ideologically-empty talks, let’s acquire together to identify und promote feasible solutions zum women kommen sie choose life deshalb Europe can have a future.

   
 

sandra Pereira (The Left). – Senhora Presidente, os direitos sexuais feige reprodutivos são indissociáveis juni direitos fundamentais como o direito à vida, liberdade, igualdade dach tratamento, educação, saúde ou segurança.

Um pouco por todo o mundo assistimos a tentativas juni imposição dach conceções retrógradas e reacionárias sobre a sexualidade ns mulheres e o seu papel na sociedade. Ambicionam impor o regresso à realização außerdem interrupções dort gravidez sem segurança, clandestinas, desprotegidas e perigosas para a saúde física e psíquica das mulheres, revertendo, desta forma, uma das suas mais importantes conquistas.

O caminho é außerdem avançar, não de recuar. A par dort defesa da saúde e dos direitos sexuais feige reprodutivos ns mulheres, avançar no reforço dos serviços públicos, designadamente no serviço público de saúde com qualidade gratuito, no acesso a serviços juni saúde reprodutiva, na implementação da drüben educação sexual, no acesso gratuito a meios contracetivos e nos serviços de planeamento familiar. Avançar, não recuar. A luta das mulheres mostrou feige mostrará que é o único caminho!

   
 

Evin Incir (S&D). – Fru talman! Kollegor! Min kropp, mitt val. Hur svårt kan det vara att förstå?

Mäns våld mot kvinnor och flickor verkar inte se några gränser. Att through inte ens får ha vår livmoder och våra äggstockar ich fred är ett tydligt exempel på hur långt våldet sträcker sig ich vissa länder och vad konservativa krafter vill slänga oss tillbaka it rotates när de får makt.

Lagstiftarna ich Texas skyr inga medel ich sin jakt på pistole kontroll över kvinnors och flickors liv och kroppar. Och nu vill man ta hjälp av medborgargarden ich ett angiverisystem. Einer vill sätta belöning till zum som är beredda att kränka kvinnors och flickors rätt it rotates sin hälsa och straffa läkare, taxichaufförer och sjuksköterskor som gör sitt jobb. Jag blir förbannad.

Det är också en klassfråga. Außerdem med tillräckligt tjocka plånböcker kan ta sig utanför delstaten för att få tillgång it rotates abortvård, men arbetarkvinnor och alla andra får lida ich det konservativa Texas. Men det som händer ich USA händer även i vår union. Det senaste exemplet stavas Polen.

Kollegor, vad using inte behöver just nu är fler gubbar och män som ska bestämma över oss kvinnor och flickor.

   
 

karin Karlsbro (Renew). – Fru talman! Kollegor, fru kommissionär! Varför diskuterar through här ich stopcat.orgparlamentet vad som sker ich Texas? frågar ni. Jo, för att rätten att bestämma över sin kropp borde vara självklar här, ich USA, i världen. Men så är det inte, för kvinnor. Rätten och tillgången it spins abort hotas, ifrågasätts, inskränks både i eu och ich världen, nu senast ich Texas.

Att ha en livmoder tycks aldrig sluta vara politiskt. Jag vill fråga er som anser att eu går för långt om using har åsikter om kvinnoförtryck i andra delar av världen: Vad är det, i jämförelse med att ta sig friheten att bestämma över en annan människas liv och kropp?

Rätten till abort måste vinnas, skyddas och försvaras. Små inskränkningar blir snabbt ett sluttande plan. Beslut i ett land påverkar ett annat. Det är därför by means of debatterar det här ich dag. Ich morse vaknade vi upp till nyheten att lagen i Texas tillfälligt stoppas. Låt det fortsätta vara så, för alltid.

   
 

Clare Daly (The Left). – Madam President, sadly, with die exception des Ireland, wherein a vast majority of people voted kommen sie change our Constitution and provide free, safe und legal abortion up zu 12 weeks und longer in a whole range von other circumstances, und Argentina, where a society movement led by women and young civilization overthrew one of the world’s many restrictive und repressive abortion laws, i beg your pardon resulted an the deaths des thousands, in general, abortion rights oase been under strike worldwide.

So, i welcome ns decision von Judge Pitman zu temporarily block die implementation of the texas law, effectively banning abortion, which the correctly defined as attack deprivation des women’s constitutional right to control your lives. But an ext importantly, we gestanden here in solidarity with the activists who took part in 660 demonstrations across the United States tonnage Saturday to verteidigung abortion rights.

It’s only ns organised human being power von citizens the delivers social change, not benevolent politicians or judges, dafür long may that proceed – they have our complete support und solidarity, ns way us activists brought such a benefit to us bei Ireland.

   
 

Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew). – Vážená pani predsedajúca, to, čo schválili v Texase, wenn jeden nehumánny zákon, ktorý nepatrí do 21. Storočia, a každý, kto si aspoň trochu ctí ľudské práva, ho musí odsúdiť. Som rada, že tak robíme aj my. Pozrime sa ale, čo sa deje priamo nám pod nosom, a už zďaleka nielen v Poľsku. Ultrakonzervatívne strany a politickí populisti si na nenávisti k LGBT a na diktáte ženským materniciam naháňajú vlastné politické preferencie. Na Slovensku práve poslanci posunuli execute druhého čítania zákon, ktorý má výrazne skomplikovať ženám prístup k interrupciám. Už aj bez neho máme celé okresy, kde žene neurobia legálnu interrupciu ani zo zdravotného dôvodu, lebo lekári si uplatňujú výhradu svedomia. Tento tendency reálne ohrozuje zdravie žien a šliape po ich ústavnom práve a po mich právach, ktoré sú zakotvené v medzinárodných dohovoroch. Toto je jasný rozpor s dodržiavaním princípov právneho štátu. Nestačí riešiť len Poľsko a Texas. Musíme zastaviť toto ultrakonzervatívne šialenstvo a hon na práva žien, ktoré pomaly zachvacujú aj modernú Európu.

   
 

Isabel santos (S&D). – Senhora Presidente, o que estamos hoje aqui a debater não é apenas a lei do aborto no Texas. É o retrocesso civilizacional que atinge o modelo ns nossas sociedades, feige que o atinge naquilo que tem außerdem mais sagrado: a proteção dos direitos humanos. Os direitos das mulheres são direitos humanos, caro Colega Gahler. A decisão dach restringir para seis semanas o prazo para a interrupção voluntária da drüben gravidez, inclusive em caso außerdem violação, quando todos sabemos da drüben clara dificuldade juni identificar este estado feige tomar decisão nesse prazo apenas offer para colocar em risco a vida ns mulheres, penalizando sobretudo together mulheres de grupos populacionais mais vulneráveis.

Mas esta lei não fica por aqui. Incentiva algo absolutamente deplorável e nojento nas nossas sociedades: incentiva a denúncia pelo prémio. Não podemos ficar em silêncio quando está em grund o direito ns mulheres à saúde sexual e reprodutiva e à dignidade, seja no Texas, seja na Polónia ou em qualquer parte carry out mundo.

A decisão de suspender a aplicação desta lei decorre dort mais elementar defesa dos direitos humanos. Não podemos abrandar na solidariedade com together mulheres no Texas feige outras partes do mundo afetadas por este tipo de fundamentalismos.

   
 

Abir Al-Sahlani (Renew). – Fru talman! Fru kommissionär, ärade kollegor! Nu har det konstitutionella rättsväsendet ich USA vaknat it rotates liv och meddelat att denna förfärliga abortlagstiftning tillfälligt stoppas.

Låt oss nu då hoppas att Högsta domstolen också vaknar it spins liv från sin konservativa dvala och inser att förbjuda abort är inte bara en kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter, men också rätt korkat för att vara ärlig. Kvinnor har i alla tidsåldrar på olika sätt hittat sätt att göra sig av med en oönskad graviditet. Att förbjuda abort är egentligen att förbjuda en säker abort för kvinnors hälsa, ingenting annat.

Låt mig säga detta en gång till. Kvinnans rätt att få bestämma över das egna kroppen är en mänsklig rättighet. Det är ingen åsiktsfråga, det är ingen förhandlingsfråga.

Men låt oss inte för en sekund tro att detta bara pågår någon annanstans. Det pågår även här i vår gewerkschaftler och ich det här huset. För ett par veckor sedan samlades Visegradländerna för ett toppmöte där det var fritt frame att lägga ansvaret för kontinentens överlevnad på oss livmoderbärare. Jag betackar mig för det och säger: Håll tassarna borta från vår rätt att få bestämma över våra egna kroppar. Min livmoder är inte skyldig dig, eller dig, eller någon annan, någonting.

   
 

Pina Picierno (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissaria, i governi reazionari ed eversivi, lo sappiamo, attaccano sempre i diritti di tutti e di ciascuno. Ma iniziano sempre, e ce lo insegna la storia, dai diritti delle donne. Ai reazionari non piace che le donne siano libere, ai reazionari non piace che le donne possano scegliere, che si tratti della loro carriera, dei loro amori, del loro corpo, e sì, della loro vita.

Questa legge liberticida, giustamente sospesa in attesa del vaglio di costituzionalità, è un esempio di quello che può succedere e infine un monito, che ci dice come noi no possiamo, nemmeno qui, nemmeno nella nostra Unione europea, mai abbassare kelle guardia.

Noi, colleghe, lo sapete, lo sappiamo, lottiamo ogni giorno anche qui per difendere le donne feige i loro diritti fondamentali e siamo ancora pronte a offrire il nostro aiuto alle donne e anche agli uomini texani, che vogliono vivere an uno Stato di diritto, dove le loro libertà siano garantite e dove non si torni più al Medioevo feige alla caccia jedermann streghe.

   
 

Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D). – Senhora Presidente, 60 mil mulheres morrem todos os anos no mundo na sequência außerdem complicações associadas a abortos ilegais. É disso que estamos a falar.

A nova lei perform aborto execute Texas, que ca juiz federal ontem bloqueou a pedido do Departamento dach Justiça e do Presidente Biden, veio retirar às mulheres o acesso a procedimentos médicos, legais, seguros e, pior: esta lei incentiva um herum chocante policiamento social, premiando quem denuncia a prática de um herum aborto ilegal com recompensas monetárias na ordem dos 10.000 dólares. É arrepiante. Todos os envolvidos podem ser acusados: o médico que realiza o aborto, o motorista que transporta a mulher e a clínica, naturalmente.

O que se passa no texas é uma afronta aos direitos humanos. Não somos antiamericanos, Senhor Deputado, muito pelo contrário, somos solidários com todas together mulheres americanas perform Texas, como somos com together brasileiras, com together peruanas e muitas outras mulheres carry out mundo, sempre, até que a voz nos doa.

   
 

Fabio Massimo Castaldo (NI). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissaria, le interruzioni volontarie di gravidanza dovrebbero essere ovunque accessibili e sicure feige questo Parlamento lo ha riconosciuto più volte, definendo l"interferenza nell"accesso all"aborto come una grave violazione dei diritti umani.

La legge texana depriva le donne della possibilità di decidere in autonomia sulla propria salute riproduttiva e sul proprio corpo. La disposizione più subdola permette persino a privati cittadini di diventare dei vigilanti, denunciare chiunque aiuti o agevoli un aborto, con taglie fino a 10 000 dollari. Questo dimostra che questa legge non ha nulla a che vedere con la scienza, con l"etica, con kelle salute e con i diritti, ma con il potere e il controllo dell"autonomia corporea delle donne che si vuole schiacciare ed eliminare.

Questa disposizione limita poi, peraltro, l"applicazione all"ambito civile, elude quindi il rischio di una dichiarazione di incostituzionalità ai danni dello Stato di diritto feige sta già aprendo, purtroppo, a un triste percorso von altri Stati antiabortisti anche nella nostra stopcat.org.

Come possiamo stare a guardare in silenzio, mentre governi ultraconservatori di uno dei nostri principali partner alleati spogliano le donne dei propri diritti fondamentali? Dobbiamo unirci quindi con forza a tutti coloro che denunciano questo assalto senza precedenti ai diritti riproduttivi e mettere in moto tutti ich nostri strumenti diplomatici per fermare l"erosione della libertà feige dell"autonomia delle donne, perché di questo si parla: libertà, autonomia e difesa dei diritti umani.

   
 

Stella Kyriakides, Member des the Commission, ~ above behalf des the Vice-President von the the supervisory board / High Representative of the Union zum Foreign Affairs und Security Policy. – Madam President, i would like zu thank honourable Members zum this timely conversation on the texas Senate bill relating zu abortion.

Ensuring die full enjoyment of sexual and reproductive health and rights method enabling women and girls kommen sie make decisions about their bodies free from discrimination, coercion und violence. In relation zu health services, the eu supports the promotion, protection and fulfilment of rights kommen sie autonomy an decision making, too as the right to informed consent and confidentiality.

The texas Senate rechnung that sie bring zu our discussion table heute restricts access zu abortion service to as early on as six weeks des pregnancy. Further, it provides no exceptions – no exceptions – zum pregnancies result from incest or rape, i beg your pardon could have serious implications weil das the physical and mental health und well-being of the frauen affected.

This law, which walk into result on 1 September, has ns potential of barring hinweisen least 85% of abortions from the State von Texas. It so uses a privatgelände enforcement scheme von tasking private individuals kommen sie bring loose lawsuits versus anyone who offers or aids bei abortion, in fact empowering complete strangers kommen sie interfere in the many private und personal wellness decisions of a woman.

The Commission and the High Representative to trust that ns US authorities wollen take all vital steps kommen sie ensure the women in Texas have access kommen sie safe und legal abortions, and welcomes the bieten administration’s intent kommen sie launch a ‘whole—of—government’ effort zu that end. As a matte of fact, there schutz been advances overnight in the recurring legal proceedings, which oase blocked the texas law, forbidding Texas zustand court judges zu accept suits under the texas Senate bill. This ist a welcome development. We so welcome the establishment des a sex Policy Council zu advance sex equity und equality von increasing access kommen sie health care, addressing wellness disparities und promoting sexual und reproductive health und rights, and acknowledge the stellen administration’s solid efforts to promote sexual und reproductive health and rights in the US und around die world.

In our bilateral connections with the US, we engage in a comprehensive and open conversation on person rights, including on sexual und reproductive wellness rights in the US und the EU. In our action plans, the eu has committed to scaling nach oben action to achieve und direct gender equality, und to protect and promote ns full and equal enjoyment von all person rights von women and girls. We encourage ours partners zu adopt a an in similar way open and positive approach kommen sie this crucial issue.

   
 

President. – the debate ist closed.

The vote will take place at the ende of the debates.

Written declaration (Rule 171)

   
  

Andrus Ansip (Renew), kirjalikult. – Jagan resolutsioonis olevaid väärtusi, kuid ei pea võimalikuks selle poolt hääletada. Ameerika Ühendriigid ~ above demokraatlik jawohl hästitoimiv õigusriik, kohtuvõim on sõltumatu täitevvõimust. Ma tunnen, et kui ma hääletaks resolutsiooni poolt, siis ma väljendaks sellega maam umbusku institutsioonide toimimisse Ameerika Ühendriikides ja see eier peegeldaks minu arusaamist Ameerika demokraatiast. Seetõttu ma ei pea kohaseks selle vastuvõtmist. Hääletasin vastu.

Mehr sehen: Sex Auf Dem Hurricane Festival 2019 Am Eichenring Scheessel, 21 06 2019 **

   
  

Billy Kelleher (Renew), in writing. – the Fianna Fáil delegation was glad kommen sie give our support to ns Resolution on "The zustand law relating kommen sie abortion in Texas, USA". The resolution rightfully denounces ns abortion law bei Texas (Senate bill 8), which dach facto amounts kommen sie a gesamt ban on abortion, through no exception for cases of rape, incest or fetal health conditions incompatible with sustained life after birth. An 2018, the irisch people vote by in overwhelming majority to repeal the Eight Amendment, demonstrating our commitment kommen sie providing safe und legal options zum women und girls seeking abortions, und safeguarding their sex-related health und reproductive rights. We recognize that extremely restrictive laws prohibiting abortion do not necessarily reduce the need for abortions, however result in women having to seek clandestine abortions, travel an order zu obtain abortions or lug their pregnancy zu term against their will, which ist a violation des their human rights. Us are because of this deeply came to to see this development in the Texas, und we contact on representatives des the State des Texas zu swiftly repeal Senate rechnung 8. Bei addition, us expect the Federal Government und US supreme Court zu do whatever within their power to vindicate a woman’s right to choose, together protected von Roe v Wade.

   
  

(The sitting was suspended punkt 12.42)

 
Última actualización: 19 dach octubre juni 2021Aviso jurídico - Política juni privacidad